બાયોલોજી (Biology)
રૂપાંતરણ દર્શાવતા પ્રાણી-વર્ગ કયા છે ?

સરીસૃપ
ઊભયજીવી
સંધિપાદ
ઊભયજીવી અને સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષ્મ અને કશા કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

પ્રચલન અને હલનચલન
હલનચલન
પ્રચલન
પાચન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક રીતે એકકોષી છે ?

નુપૂરક
સછિદ્ર
પ્રજીવ
કોષ્ઠાત્રિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યગર્ભસ્તરમાંથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?

આપેલ તમામ
મેરુદંડ
શરીરગુહા
દેહકોષ્ઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભજનાવસ્થામાં રંગસૃત્રિકાઓની સંખ્યા કેટલી હોય છે ?

એક સમભાજનમાં અને બે અર્ધીકરણમાં
બે સમભાજનમાં અને ચાર અર્ધીકરણમાં
અર્ધીકરણ અને સમભાજન બંનેમાં બે
બે સમભાજનમાં અને એક અર્ધીકરણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP