બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયમાં દ્વિગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે ?

શૂળત્વચી
કોષ્ઠાન્ત્રી
મૃદુકાય
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં કોષદીવાલ કયાં દ્રવ્યોની બનેલ છે ?

આપેલ તમામ
સેલ્યુલોઝ
મેનોસ અને ગેલેક્ટન્સ
કૅલ્શિયમ કાર્બોનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ રચના જીવરસના ભ્રમણ માટે જવાબદાર છે ?

મધ્યવર્તી તંતુ
સૂક્ષ્મનલિકા
સૂક્ષ્મ તંતુ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
માથીસ સ્લીડન અને થીઓડોર શ્વોન અનુક્રમે કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકો હતા ?

જર્મન, ભારત
અમેરિકા, કેનેડા
બ્રિટિશ, જર્મન
જર્મન, બ્રિટિશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાણી સામાન્ય રીતે પ્રવાહી સ્વરૂપે મળે છે. કારણ કે,

પાણીમાં રહેલી ઉષ્ણતાવહન શક્તિ
પાણીમાં રહેલું સંલગ્ન બળ
પાણીમાં રહેલી ગુપ્ત ઉષ્મા
પાણીમાં રહેલી ધ્રુવીય પ્રકૃતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP