ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિતુપુર ડાયમંડ બ્લોકની હરાજી કરવામાં આવી છે. આ બ્લોગ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે ?

આંધ્રપ્રદેશ
મધ્યપ્રદેશ
મેઘાલય
ઉત્તરપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
કઇ પર્વતમાળા તેના બે ઢોળાવો પર અલગ-અલગ પ્રકારની વનસ્પતિ ધરાવે છે ?

વિધાચંલ
પશ્ચિમ ઘાટ
અરવલ્લી
હિન્દુકુશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
પશ્ચિમ બંગાળ અને અસમમાં ઉનાળા દરમિયાન 'ગાજવીજને તોફાન' થકી કેટલોક વરસાદ પડે છે જેને શું કહેવાય છે ?

ચેરી શાવર્સ
આમ્રવૃષ્ટિ
વસંત ઋતુનો તોફાની વરસાદ
બ્લોસમ શાવર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP