વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્યાં ભારતીય ખગોળવિધે જણાવ્યું હતું કે પૃથ્વી પોતાની ધરીની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે તથા ચદ્રગ્રહણ કે સૂર્યગ્રહણ પાછળ સૂર્ય-ચંદ્ર-પૃથ્વીની ગતિઓ જવાબદાર છે ?

આર્યભટ્ટ
ભાસ્કરાચાર્ય
વરાહમિહિર
કણાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતમાં સૌ પ્રથમ વખત 1962 માં સ્પેસ રિસર્ચની સ્થાપના કયા નામથી કરવામાં આવી હતી ?

સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન ઓફ ઇન્ડિયા
ઈન્ડિયન નેશનલ કમિટિ ફોર સ્પેસ રિસર્ચ
ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન કમિટિ
ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતીય દૂર સંવેદી ઉપગ્રહો(IRS)ના ઉપયોગ કયા-કયા છે ?
i) જળસંસાધનોની દેખરેખ
(ii) સંચાર
(iii) દરિયાકાંઠાના સર્વેક્ષણો
(iv) ખનિજ સંપત્તિ અંગેની માહિતી
(v) પાક વાવેતરની માહિતી
i, ii, iii
i, ii, iii, iv
iv, v, vi
i, iii, iv, v

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘સૂર્ય જ્યોતિ’ શું છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવનાર સૂર્યકૂકર
સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન સૂર્યના કોરોનાની આસપાસ જોવા મળતો પ્રકાશ
સૂક્ષ્મ સોલાર ડોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP