ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
'ગિફ્ટ સિટી' કયા હેતુથી બનાવવામાં આવેલ છે ?

પ્રવાસન સ્થળ તરીકે
ઉત્પાદન કાર્ય કરવા માટે
નાણાકીય સંસ્થાઓના સરળ કામકાજ માટે
આનંદ પ્રમોદ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP