ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
પોરબંદર ખાતેનું ગાંધીજીનું નિવાસસ્થાન કયા નામે જાણીતું છે ?

મોહન મંદિર
કીર્તિ મંદિર
મહાત્મા મંદિર
ગાંધી નિવાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP