ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
આંદામાન નિકોબાર ટાપુ સમૂહની રાજધાની પોર્ટબ્લેર કયા ટાપુ પર આવેલી છે ?

મધ્ય આંદામાન
દક્ષિણ આંદામાન
લઘુ આંદામાન
ઉત્તર આંદામાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP