ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી ગુજરાતનું સૌથી જૂનું સંગ્રહાલય (મ્યુઝિયમ) કયું છે ?

કચ્છ મ્યુઝિયમ, ભૂજ
બરોડા મ્યુઝિયમ એન્ડ લિટરેચર ગેલેરી, વડોદરા
વેસ્ટર્ન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ, ભાવનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
મરશિયાં, છાજિયાં, રોજિયાં અને આઝા શું કહેવાય ?

સંગીતના તાલ
કલ્પાંત ગીતો
શૌર્ય ગીતો
ભક્તિ ગીતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
પ્રતિવર્ષ કાર્તિકી પૂનમના દિવસે સાબરમતી અને વાત્રક નદીના સંગમ સ્થળે કયો મેળો ભરાય છે ?

વૌઠાનો મેળો
ભવનાથ મહાદેવનો મેળો
સંસ્કૃતિકુંજ મેળો
તરણેતરનો મેળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP