એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કવિ વેણીભાઈ પુરોહિતના સૌપ્રથમ કાવ્યનું નામ જણાવો.

ગોફણગીતા
બગડેલો દિવસ
પુરાણો દીવડો
અખોવન માવડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભારતમાં વૈશ્વિકીકરણને કારણે શો ગેરલાભ થયો છે ?

બેકારીની સમસ્યા લગભગ યથાવત્ રહી છે
રૂપિયાનું અવમૂલ્યન થતું જ ગયું છે
આપેલ તમામ
ગરીબીની સ્થિતિમાં ઝાઝોફેર પડ્યો નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પસંદગીની પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો છે___

રોજગાર કસોટીઓ
રૂબરૂ મુલાકાત
અરજીપત્ર ભરાવવું અને ચકાસવું
અરજીઓ મેળવવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ફેબ્રુઆરી માસના કયા દિવસને 'કેન્દ્રીય ઉત્પાદન શુલ્ક દિવસ' તરીકે મનાવાય છે ?

24મી ફેબ્રુઆરી
25મી ફેબ્રુઆરી
22મી ફેબ્રુઆરી
23મી ફેબ્રુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP