ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ સંધિઓની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે ?

ભાનુ + ઉદય = ભાનૂદય
નિ: + રસ = નિરસ
નિ: + રવ=નીરવ
સુ + સુપ્ત =સુષુપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘માયા’ સંજ્ઞામાંથી ‘માયાળું’ શબ્દ બન્યો છે. - રેખાંકિત પદની વ્યાકરણગત ઓળખ શું છે ?

ક્રિયાવિશેષણ
સર્વનામ
કૃદંત
વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP