સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિનું સાધન નથી.

કાચું સરવૈયું
ગુણોત્તર વિશ્લેષણ
સીમાંત પડતર પદ્ધતિ
સમાન માપનાં પત્રકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો લિવરેજ નાણાકીય ખર્ચને ધ્યાનમાં લે છે ?

નાણાકીય લિવરેજ
સંયુક્ત લિવરેજ
એક પણ નહીં
કામગીરી લિવરેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીનું ઑડિટ કોણ કરી શકે ?

જે વ્યક્તિ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકેની પ્રેક્ટિસનું સર્ટીફિકેટ ધરાવતી હોય.
મધ્યસ્થ સરકારના અધિકારીઓ
રજિસ્ટાર ઓફ કંપની
ભાગીદારી પેઢી કે જેમાં ચાર ભાગીદારો છે તેમાંથી એક જ ભાગીદાર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP