ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
કોને લોકસાહિત્યના ઘૂઘવતા મહેરામણની ઉપાધિ આપવામાં આવી છે ?

હેમુદાન ગઢવી
પિંગળશી ગઢવી
ઝવેરચંદ મેઘાણી
દુલાભાયા કાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP