કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
સિસ્ટમ
યુટીલીટી
પ્રસ્તુતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

ફ્લોપી ડિસ્ક
ડીવીડી
વોર્મ
સીડી રોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP