ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતના ઇતિહાસમાં અશોક તરીકે કયા રાજાને ઓળખવામાં આવે છે ?

કુમારપાળ
અજય પાળ
ભીમદેવ પહેલો
સિધ્ધરાજ જયસિંહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મધ્યયુગીન સમયમાં ગુજરાતી પ્રાંતીય સ્થપતિ શૈલી નીચે પૈકી શામાં જોવા મળે છે ?

રાણી સિપ્રીની મસ્જિદ, અમદાવાદ
મહંમદ બેગડાની કબર, ચાંપાનેર
આપેલ તમામ
જામા મસ્જિદ, અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
કોની અધ્યક્ષતામાં વલભી ખાતે જૈન આગમોની વાચના તૈયાર થઈ હતી ?

દેવાર્ધિશ્રમાશ્રવણ
અશ્વઘોષ
નાગાર્જુનસૂરી
સ્થુલીભદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP