Talati cum Mantri Exam Paper (12-02-2017) (NP-12-19)
'મળેલા જીવ' કૃતિના સર્જકનું નામ જણાવો.

દર્શક
પન્નાલાલ પટેલ
પીતાંબર પટેલ
ઈશ્વર પેટલીકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati cum Mantri Exam Paper (12-02-2017) (NP-12-19)
વિશ્ચમાં પ્રસિદ્ધ એમેઝોન નદી કયા ખંડમાં આવેલી છે ?

દક્ષિણ અમેરિકા
યુરોપ
ઉત્તર અમેરિકા
ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP