કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

સ્ટેન્ડ બાય
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
લોગ ઓફ
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

રિસ્ટોર
અપગ્રેડ
આમાંથી એક પણ નહિ
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ASVBM
ABCDE
QWERT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP