સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ખાતેથી શાખાના પરચુરણ ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે છે.

લેણદાર ખાતું
પેટા રોકડ ખાતું
બેંક ખાતું
રોકડ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઈક્વિટી શેરનાં મૂલ્યાંકનનો આધાર ___પર હોય છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ડિવિડન્ડ અને કમાણી બંને પર
ફક્ત ડિવિડન્ડ
ફક્ત કમાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બોન્ડ કે જે ક્યારેય પાકતા નથી તે ___ તરીકે ઓળખાય છે.

કાયમી બોન્ડ
રૂપાંતરિત બોન્ડ
આપેલ પૈકી એકપણ નહીં
શૂન્ય કૂપન બોન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સનું મોડેલ ક્યું છે ?

એંગલો-ઓસ્ટ્રેલિયન
એંગલો-અમેરિકન અને ઇંડિયન
એંગલો-અમેરિકન
ઇંડિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP