સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શેરના મૂલ્યાંકન સમયે કયા પ્રકારનાં રોકાણો ધ્યાનમાં લેવાશે ?

ધંધાકીય રોકાણો
એક પણ નહીં
આપેલ બંને
બિનધંધાકીય રોકાણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અપૂર્ણ ભરપાઈ શેરને પૂરા ભરપાઈ કરવા માટે બોનસની વ્યવસ્થા કયા ખાતામાંથી થઈ શકે નહી.

ડિવિડન્ડ સમતુલાકરણ ભંડોળમાંથી થઈ શકે નહીં.
જામીનગીરી પ્રીમિયમમાંથી થઈ શકે નહીં
નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીમાંથી થઈ શકે નહીં
સામાન્ય અનામતમાંથી થઈ શકે નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું અનામત કોઈ ચોક્કસ હેતુ માટે નહીં પરંતુ ભવિષ્યની અચોક્કસ જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે ઊભું કરાય છે.

મૂડી અનામત
ગુપ્ત અનામત
વિશિષ્ટ અનામત
સામાન્ય અનામત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું સતત ચલનું ઉદાહરણ છે ?

વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
કુટુંબમાં બાળકોની સંખ્યા
મોબાઈલમાં એપની સંખ્યા
શરીરમાં લોહીના પરિભ્રમણની માત્રા (બ્લડ પ્રેશર)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપની નિયમન માટે સૌથી પ્રથમ કાયદો કયો બન્યો ?

જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની કાયદો, 1844
SEBI કાયદો, 1992
કંપની કાયદો, 1956
કંપની બિલ, 1956

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP