કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને બે વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

રાઈટ ક્લિક
ડ્રેગીંગ
ડબલ ક્લિક
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ ડોકયૂમેન્ટમાંથી ખોટો અક્ષર કાઢી નાખવા માટે કર્સરથી જમણી બાજુનો અક્ષર ક્યા કમાન્ડથી ડિલીટ થઈ જશે ?

બેક સ્પેસ કી દબાવવાથી
ડિલીટ કી દબાવવાથી
માઉસની ડાબી કી દબાવવાથી
માઉસની જમણી કી બે વખત દબાવવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP