સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અસામાન્ય બગાડનો ખર્ચ તેની પડતર કિંમતે ___ ખાતે લઈ જવાય છે.

નફા નુકસાન ખાતે
વેપાર ખાતે
નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે
પડતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટરના ખામીવાળા અહેવાલમાં નીચે પૈકી કઈ બાબતનો સમાવેશ થતો નથી ?

કંપની તરફથી માંગેલી માહિતી કે ખુલાસા ન મળ્યા હોય તે બાબત
હિસાબી ચોપડા કંપનીધારાની જોગવાઇઓ પ્રમાણે તૈયાર ન થાય હોય તે બાબત
નામાપદ્ધતિના કોઈ સિદ્ધાંતનું પાલન ન થયું હોય તે બાબત
ઓડિટરને મહેનતાણું ન મળેલું હોય તે બાબત.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોકનું પડતર કે કુલ કિંમતમાંથી જે ઓછું હોય તેના આધારે મૂલ્ય આંકવું એ ___ નું ઉદાહરણ છે.

એકસૂત્રતાનો સિદ્ધાંત
અર્થપૂર્ણતાનો સિદ્ધાંત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
રૂઢિચુસ્તતા કે દૂરદર્શિતાનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા ઇક્વિટી પર વેપારનાં ફાયદા છે ?

મૂડી પડતર ઘટાડો
સંચાલન અંકુશ
ઊંચું ડિવિડન્ડ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં. 14 મુજબ ખરીદ કિંમત નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર) નાં ડિબેન્ચરનો સમાવેશ નીચે પૈકી શેમાં નથી કરતો ?

પાઘડીમાં
ખરીદ કિંમતમાં
ચોખ્ખી મિલકતમાં
નવી કંપનીમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સનું મોડેલ ક્યું છે ?

એંગલો-અમેરિકન અને ઇંડિયન
એંગલો-અમેરિકન
ઇંડિયન
એંગલો-ઓસ્ટ્રેલિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP