બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ ક્યાં દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

લિપિડ
કાર્બોદિત
પ્રોટીન
લિપિડ અને પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
Zn કોની ક્રિયાશીલતા માટે જરૂરી છે ?

ગ્લુકોઝ ફૉસ્ફેટેઝ
કાર્બનિક એનહાઈડ્રેઝ
નાઈટ્રોજીનેઝ
હાઈડ્રોજીનેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હોલા અને કબૂતર જેવાં પક્ષીઓના અભ્યાસ કયા કુળમાં થાય છે ?

કોલુમ્બિડી
રાનીડી
બ્લાટીડી
મેગાસ્કોલેસીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

આઈકલર
ડાયનર
પાશ્વર
ઈવાનોવ્સકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડેરી-વ્યવસાયમાં પશુપાલકો કેન્દ્ર સ્થાને છે કારણ કે,

તેમને કારણે ડેરીઉદ્યોગમાં શ્વેતક્રાંતિ આવી છે.
તે સારી ઓલાદના પશુઓ રાખે છે.
તેઓ દૂધની વિવિધ પ્રોડક્સ તૈયાર કરે છે.
તેમની પ્રોડક્સનો દેશવિદેશમાં વેચાણ થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP