બાયોલોજી (Biology)
કોષરસકંકાલના કયા તંતુઓ છાબ રચે છે ?

સૂક્ષ્મનલિકા
સૂક્ષ્મ તંતુ
મધ્યવર્તીતતું
પટલીયનલિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્હીટેકરે આદિકોષકેન્દ્રીય સજીવોને શામાં વર્ગીકૃત કર્યા ?

ફૂગ
મોનેરા
વનસ્પતિ સૃષ્ટિ
પ્રોટીસ્ટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં ખોરાકનો સંચય કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
પ્રોટીન
સ્ટાર્ચ
લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજનના કયા તબક્કામાં રંગસૂત્ર જાળ જોવા મળે છે ?

અંત્યાવસ્થા
ભાજનોત્તરવસ્થા
ભાજનાવસ્થા
પૂર્વાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ બંધ પરિવહનતંત્ર ધરાવે છે ?

આપેલ તમામ
ઊભયજીવી
સરીસૃપ
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP