બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક માટે અસત્ય વિધાન કયું ?

ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા છે.
ઈલેક્ટ્રોલાઈટ તરીકે વર્તે છે.
કોષમાં થતી જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી છે.
શરીરમાં થતી વિવિધ ક્રિયાનું નિયમન કરે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ કયું વંદાનું સાચું વર્ગીકરણ છે ?

સંધિપાદ-કીટક-ઓર્થોપ્ટેરો-બ્લાટીડી-પેરીપ્લેનેટા-અમેરિકાના
વલયકૃમિ-અલ્પલોમી-બ્લાટીડી-પેરીપ્લેનેટા-અમેરિકાના
પૃષ્ઠવંશી-ઉભયજીવી-એન્યુરા-રાનીડી-રાના-ટાઈગ્રીના
સંધિપાદ-કીટક-ઓપિસ્થોપોરા-પેરીપ્લેનેટા-રાના-અમેરિકાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેરાથાઈરોઈડ ગ્રંથિનો અંતઃસ્ત્રાવ કર્યો બંધ ધરાવે છે ?

ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર
ગ્લાયકોસિડીક
એસ્ટર
પેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જૈવતંત્રોનો ઉદ્દેશ શું છે ?

સજીવોનું વર્ગીકરણ તેમના ઉદ્વિકાસીય ઇતિહાસને આધારે કરવું અને દરેક ક્ષેત્રના માપદંડો તેમની વ્યક્તિ વિકાસ પ્રસ્થાપિત કરવો
સજીવોની તેમના વર્ગકોમાં ગોઠવણી અને તેમની વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરવો.
સજીવોની કોષરચનાકીય લાક્ષણિકતાઓને આધારે તેમની ઓળખ અને ગોઠવણી
વિસ્તૃત બાહ્યાકાર લક્ષણોને આધારે સજીવોનું વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણની કઈ અવસ્થામાં સમજાત રંગસૂત્રો છૂટા પડે જ્યારે તે રંગસૂત્રિકાઓ સેન્ટ્રોમિયર સાથે જોડાયેલી હોય છે ?

ભાજનોત્તરાવસ્થા-I
ભાજનાવસ્થા-I
ભાજનોત્તરાવસ્થા-II
ભાજનાવસ્થા-II

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP