બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર કોના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલ છે ?

આધારકણિકા
આપેલ તમામ
પક્ષ્મો
કશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીનાની ત્વચાનો રંગ ઘેરો છે અને સીતાની ત્વચાનો રંગ ઝાંખો છે. તે માટે જવાબદાર પ્રોટીન ક્યું હોઈ શકે ?

હિમોગ્લોબીન
માયોગ્લોબીન
મેલેટોનીન
મેલેનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ બોટાની ક્યાં આવેલ છે ?

વડોદરા
ફ્રાંસ
કોલકાતા
ઇંગ્લેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એસિડિયાનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

શીર્ષમેરુદંડી
પુચ્છમેરુદંડી
પૃષ્ઠવંશી
અમેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઈન્ટરકાયનેપ્સીસ એટલે___

સમભાજન અને કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો
અર્ધીકરણની બે અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
આંતરાવસ્થા અને વિભાજન અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
જે કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન દરમિયાન અંતઃ કોષરસજાળ અને કોષકેન્દ્રિકાના અદૃશ્ય થવાની શરૂઆત ક્યારે થાય છે ?

પશ્ચ ભાજનાવસ્થા
પૂર્વ ભાજનાવસ્થા
પૂર્વ પૂર્વાવસ્થા
પશ્ચ પૂર્વાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP