બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિમાં કોષદીવાલ શેની બનેલી હોય છે ?

પેપ્ટીડોગ્લાયકેન
ફંગસ અને સેલ્યુલોઝ
લિપોપ્રોટીન
સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સક્સીનેટ ડીહાઈડ્રોજીનેઝનો અવરોધક કોણ છે ?

મેલેટ
સક્સિનેટ
ઓક્ઝેલોએસિટેટ
મેલોનેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષકેન્દ્રમાં RNA ના સંશ્લેષણ માટે કેટલા પ્રકારના RNA પોલિમરેઝ જરૂરી છે ?

1
4
2
3

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રાકતંતુઓનું રંગસૂત્ર સાથે જોડાણ દર્શાવતી રચના એટલે,

આપેલ તમામ
ભાજનતલ
કાઈનેટોકોર્સ
સેન્ટ્રોમિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP