બાયોલોજી (Biology)
કોષકેન્દ્રની રચનામાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

કોષકેન્દ્રપટલ
રંગસૂત્રદ્રવ્ય
આપેલ તમામ
કોષકેન્દ્રીકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધતા વધુ પ્રમાણમાં ક્યારે દેખાય ?

સતત નિરીક્ષણ કરવાથી
તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી
અવલોકનક્ષેત્રનો વિસ્તાર વધારવાથી
સતત નિરીક્ષણ કરવાથી અને તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દરેક જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે શું અનિવાર્ય છે ?

આપેલ તમામ
સક્રિય શક્તિ સ્તર
ત્રિપરિમાણીય સ્વરૂપ
ક્રિયાશીલ સ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી જે સજીવશરીરમાં કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે વર્તતા નથી ?

અંતઃસ્ત્રાવ
ન્યુક્લિઓટાઈડ
ખનીજક્ષાર
ઉત્સેચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમખંડીય ખંડતા દર્શાવતા સમુદાયમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

નુપૂરક
સંધિપાદ
નુપૂરક અને સંધિપાદ
શૂળચર્મી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોલાજન કોનાથી ભરપૂર છે ?

સેરીન
ગ્લાયસીન
એસ્પાર્ટિક ઍસિડ
ગ્લુટામીક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP