બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી જે સજીવશરીરમાં કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે વર્તતા નથી ?

અંતઃસ્ત્રાવ
ઉત્સેચક
ખનીજક્ષાર
ન્યુક્લિઓટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કૅલ્શિયમની સાચી અગત્ય કઈ છે ?

સ્નાયુ-સંકોચનની ક્રિયા માટે
રુધિર જામી જવાની ક્રિયા માટે
આપેલ તમામ
કોષરસપટલની પ્રવેશશીલતા માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં સમવિભાજનીય કોષોમાં કઈ રચના સામાન્યતઃ નોંધાતી નથી?

કોષીય તક્તી
ત્રાકતંતુ
તારાકેન્દ્ર
સેન્ટ્રોમિયર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં કોષરસમાં રહેલા કોષરસવિહીન વિસ્તારોને શું કહે છે ?

રિબોઝોમ્સ
લાઈસોઝોમ
ગોલ્ગીકાય
રસધાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના નાશ થવા પાછળ જવાબદાર પરિબળો કયાં છે ?

જલદ ઍસિડ
X-કિરણ
આપેલ તમામ
UV-કિરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લિસરોલના બંધારણમાં શું રહેલું છે ?

IC, 1 - OH સમૂહ
3C, 3 – OH સમૂહ
IC, 3 - OH સમૂહ
3C, 1 - OH સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP