બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું સ્થળ વિદ્યાર્થીઓને વર્ગીકરણ સંશોધન કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે ?

જનીન બેંક
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંતઃકંકાલ અસ્થિનું બનેલું હોય તેવાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

લેબિયો - કટલા
લેબિયો - રે - ફિશ
શાર્ક - સમુદ્રઘોડો
શાર્ક - રે - ફિશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઝીંગાના ઉત્સર્જન અંગનું નામ જણાવો.

ઉત્સર્ગિકા
નાલકોષ
હરિતપિંડ
જ્યોતકોષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હાલના તબક્કે વિશ્વમાં ઓળખાયેલી જાતિઓ......

27 થી 29 લાખ
7 થી 18 લાખ
37 થી 40 લાખ
17 થી 18 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન દરમિયાન અંતઃ કોષરસજાળ અને કોષકેન્દ્રિકાના અદૃશ્ય થવાની શરૂઆત ક્યારે થાય છે ?

પૂર્વ ભાજનાવસ્થા
પશ્ચ ભાજનાવસ્થા
પશ્ચ પૂર્વાવસ્થા
પૂર્વ પૂર્વાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP