ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતના બહાદુરશાહના દરબારના સંગીતકાર કે જેમણે 'બહાદુરી' રાગની રચના કરી તેમનું નામ ___ હતું.

મર્દાના
સારંગદેવ
આપેલ પૈકી કોઇ નહી
બૈજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP