બાયોલોજી (Biology)
સેલ્યુલોઝની શર્કરાનો પ્રકાર અને તેનું સામાન્ય આણ્વીય સૂત્ર માટેનો સાચો વિકલ્પ શોધોઃ

ડાયસેકૅરાઈડ C12H22O11
ડાયસેકૅરાઈડ (C6H10O5)n
પોલિસેકૅરાઈડ (C6H10O5)n
પોલિસેકૅરાઈડ Cn(H2O)n-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેના પૈકી કયું અસંગત છે ?

એન્યુરા
ગ્લુમીફલોરી
એસ્ટરેસી
ઓપિસ્થોપોરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કોષી સજીવોમાં કોષ-વિભાજન દ્વારા શું થાય છે ?

સજીવના કદમાં વૃદ્ધિ
સજીવની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ
સજીવમાં કંઈ ખાસ ફેર પડતો નથી.
સજીવની વૃદ્ધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ બોટાની ક્યાં આવેલ છે ?

ફ્રાંસ
ઇંગ્લેન્ડ
કોલકાતા
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP