બાયોલોજી (Biology)
સસ્તન પ્રાણીના દૂધમાં રહેલું ડાયસેકૅરાઈડ કયા નામે ઓળખાય છે ?

ગ્લુકોઝ
ફ્રુક્ટોઝ
લેકટોઝ
ગેલેક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ વાહકપેશીયુક્ત રચના ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી
અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું એક પ્રખ્યાત મ્યુઝિયમ છે ?

ઝુલોજિકલ સર્વે ઑફ ઇન્ડિયા (જોધપુર, કોલકાતા)
નેચરલ હિસ્ટ્રી મ્યૂઝિયમ (મુંબઈ)
સેન્ટ્રલ નેશનલ મ્યુઝિયમ
સરકારી મ્યુઝિયમ (ચેન્નઈ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એપિયરી એટલે શું ?

મધમાખીમાં પ્રજનન કરાવવામાં આવે તે
મધમાખીની માવજત
મધમાખીનું સંકરણ
મધમાખી રાખવામાં આવે તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોષણની દ્રષ્ટિએ ફૂગનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

એક પણ નહિ
પરોપજીવી અને મૃતોપજીવી
પરપોષી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ રચના જીવરસના ભ્રમણ માટે જવાબદાર છે ?

મધ્યવર્તી તંતુ
સૂક્ષ્મ તંતુ
સૂક્ષ્મનલિકા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP