બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો :

તેલ – ટ્રાયગ્લિસરાઈડ
અર્ગોસ્ટેરૉલ – સ્ટેરૉલ
ફૉસ્ફોલિપિડ - ફૉસ્ફેટ
કોર્ટીસોન – સ્ટેરૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણમાં સજીવોના અભ્યાસ માટે સાનુકૂળ જૂથ માટે વૈજ્ઞાનિક શબ્દ કયો છે ?

ઉપવર્ગ
પ્રવર્ગ
વર્ગક
પ્રવર્ગ અને ઉપવર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યશ્લેષ્મ કોની વચ્ચે આવેલું હોય છે ?

મધ્યસ્તર અને અંતઃસ્તર
બાહ્યસ્તર અને મધ્યસ્તર
મધ્યસ્તરની તરત જ નીચે
બાહ્યસ્તર અને અંતઃસ્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધુમાં વધુ લક્ષણોમાં વધુમાં વધુ સામ્ય ધરાવતા અને આંતરપ્રજનન કરી પ્રજનનક્ષમ સંતતિ સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તિઓના સજીવસમૂહને શું કહે છે ?

પ્રજાતિ
કુળ
ગોત્ર
જાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંતૃપ્ત ફેટીએસિડ માટે અસત્ય વિધાન કયું છે ?

તે લિપિડના બંધારણમાં ઉપયોગી છે.
તે હાઈડ્રોજન ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી.
પામિટીક ઍસિડ સંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ તરીકે વર્તે છે.
તે કેટલાક ક્રમિક કાર્બન પરમાણુને દ્વિબંધથી પણ જોડે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીમાં હદય દ્વિખંડી હોય છે ?

આપેલ તમામ
લેમ્પ્રી
સમુદ્રઘોડો
શાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP