બાયોલોજી (Biology)
કયો અણુ ચરબીનો મુખ્ય બંધારણીય ઘટક તરીકે વર્તે છે ?

ગેલેક્ટોઝ
ગ્લુટામિક ઍસિડ
ગ્લિસરોલ
ગ્લુએનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચેપી જીવાણુ સામે રક્ષણ આપતા મહાઅણુ કયા છે ?

ઉત્સેચક
કાર્બોદિત
પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્રામ પોઝિટિવ અને ગ્રામ નેગેટિવ બૅક્ટેરિયામાં અનુક્રમે કોનો સમાવેશ થાય છે ?

હેલોફિલ્સ, મિથેનોઝેન્સ
ફર્મિક્યુટસ્, સ્પાઈરોકીટ
સ્પાઈરોકીટ, ફર્મિક્યુટ્સ
સાયનો બૅક્ટેરિયા, સ્પાઇરોકીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષ્ઠાંત્રિઓમાં અલિંગી અને લિંગી સ્વરૂપ અનુક્રમે કયા છે ?

છત્રક, પુષ્પક
પુષ્પક, છત્રક
પ્લેનુલા, પેરેનકાયમ્યુલા
ડંખાગિંકા, સૂત્રાંગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રિબોઝોમ કઈ પ્રક્રિયા માટે સ્થાન પૂરું પાડે છે ?

m-RNA સંશ્લેષણ
DNA સંશ્લેષણ
પ્રોટીન સંશ્લેષણ
શ્વસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP