બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનની લાંબી શૃંખલામાં કોના દ્વારા નિર્માણ પામે છે ?

પિરીમિડીન
પ્યુરીન
શર્કરા
એમિનોએસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

ચલબીજાણુ
પલિધબીજાણુ
એક પણ નહિ
અચલબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયા કોના દ્વારા અવરોધક બને.

પ્રક્રિયક
તાપમાન વધારો
ઉત્સેચક
અંતીમનીપજ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૂર્વાવસ્થા-I ના સંદર્ભમાં અસંગત તબક્કો કયો ?

લેપ્ટોટીન
ઈન્ટરકાઈનેસીસ
ડિપ્લોટીન
ડાયકાઈનેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગની સમજ કોના સભ્યો દ્વારા પૂરી પાડી શકાય ?

વનસ્પતિ સંગ્રહાલયના
વનસ્પતિ ઉદ્યાનના
જનીન બેંકના
પુસ્તકાલયના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP