બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણ કોના વડે નિયંત્રિત છે ?

અંતઃસ્ત્રાવ
રંગસૂત્ર
એમિનોઍસિડ
જનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણમાં સજીવોના અભ્યાસ માટે સાનુકૂળ જૂથ માટે વૈજ્ઞાનિક શબ્દ કયો છે ?

વર્ગક
પ્રવર્ગ અને ઉપવર્ગ
ઉપવર્ગ
પ્રવર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો:

ભાજનતલ - અંત્યાવસ્થા
બહુકોષકેન્દ્રકી – કોષકેન્દ્ર વિભાજન
દ્વિધ્રુવીત્રાક - ભાજનાવસ્થા
પુનઃસ્થાપન - ભાજનોત્તરાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંડક ઊધ્ર્વમુખી અને સત્યફળનો અભાવ ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

મોરપીંછ
આપેલ તમામ
સાયકસ
પાઈનસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોઈ પણ વિસ્તારની જૈવવૈવિધ્યની જાળવણી માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ છે ?

બીજ બેંકના વિકાસ દ્વારા
વનસ્પતિ ઉદ્યાનના સર્જન દ્વારા
પેશીસંવર્ધન પદ્ધતિ દ્વારા
આરક્ષિત જૈવવારણના નિર્માણ દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP