બાયોલોજી (Biology)
એક પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની ત્રિપ૨ીમાણીય ગોઠવણી એટલે,

પ્રોટીનનું દ્વિતીય બંધારણ
પ્રોટીનનું તૃતીય બંધારણ
પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણ
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મ્યુઝિયમ વિજ્ઞાનના અભ્યાસની વ્યવસ્થા ક્યાં છે ?

જોધપુર
મુંબઈ
કોલકાતા
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગર્ભીયકોષોના વિભેદનથી પેશીઓ બને અને અંગો બને આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

પરિવર્તન
વિકાસ
અંગજનન
પેશીનિર્માણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિશ્વમાં સૌથી ઊંચું વૃક્ષ કયું છે ?

ઝામિયા પિગ્મિયા
સીકોઈયા
રેફલેસિયા
રામબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી જે સજીવશરીરમાં કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે વર્તતા નથી ?

ખનીજક્ષાર
અંતઃસ્ત્રાવ
ઉત્સેચક
ન્યુક્લિઓટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઝીંગાના ઉત્સર્જન અંગનું નામ જણાવો.

ઉત્સર્ગિકા
હરિતપિંડ
નાલકોષ
જ્યોતકોષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP