બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું પ્રોટીન રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?

ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
મેલેનીન
હિમોગ્લોબીન
આલ્બ્યુમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
CZA નું પૂરું નામ શું છે ?

સેન્ટ્રલ ઝુ ઓથોરિટી
સેન્ટ્રલ ઝુઓલોઝિકલ ઓથોરિટી
સેન્ટ્રલ ઝુ ઓર્ગેનાઈઝેશન
સેન્ટ્રલ ઝુઓલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીઓમાં રુધિરનું દબાણ ઊંચું અને નિયમિત હોય છે ?

કાનખજૂરો
વંદો
અળસિયું
પેરીપેટસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડાયનોફ્લેજેલેટ્સનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

પ્રાણીસૃષ્ટિ
મોનેરા
વનસ્પતિસૃષ્ટિ
પ્રોટિસ્ટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાન અને પ્રાણીઉદ્યાન એટલે...

સ્થાનિક જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ
સ્થાનિક અને વિદેશી જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ
વિદેશી જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ
સ્થાનિક વનસ્પતિ અને સ્થાનિક પ્રાણીઓનો સંગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP