બાયોલોજી (Biology)
હિમોગ્લોબીન એ કયા પ્રકારનું પ્રોટીન છે ?

ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું રોગપ્રતિકારક પ્રોટીન
ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું સંયુગ્મી પ્રોટીન
ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું જટિલ પ્રોટીન
તૃતીય બંધારણ ધરાવતું સંયુગ્મી પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ ગ્રંથિના અંતઃસ્ત્રાવ પ્રોટીનના બનેલા નથી ?

પિટ્યુટરી
પેરાથાઈરોઈડ
એડ્રિનલ
સ્વાદુપિંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓસાઈડ એટલે,

ન્યુક્લિક ઍસિડ + ફૉસ્ફેટ
પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ
પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ + ફોસ્ફેટ
ન્યુક્લિઓટાઈડ + ફૉસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અમેરુદંડી પ્રાણી સમુદાયમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

પૃથુકૃમિ
પ્રજીવ
આપેલ તમામ
શૂળચર્મી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીઠા પાણીના મત્સ્યોનું જૂથ કયું છે ?

મિગ્રલ, મેકેલ, પ્રોમ્ફેટ
મેજરકાર્પ, હિલસા, સારડીન
રોહુ, મિગ્રલ, કટલા
કટલા, રોહુ, મેક્રેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોને જે દરજ્જો આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

શ્રેણી
કક્ષા
વર્ગક
વર્ગીકૃત શ્રેણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP