બાયોલોજી (Biology)
બે રિંગ ધરાવતા નાઈટ્રોજન બેઈઝનું ઉદાહરણ નીચે પૈકી કયું છે ?

ગ્વાનીન
થાયમિન
સાયટોસીન
યુરેસીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
1980માં કોના સંશોધનને લીધે ઉદ્વિકાસને પરિણામે RNA શબ્દ વપરાયો ?

બધા જ કોષોમાં RNA જોવા મળતા નથી તેથી
RNA ના ઉત્સેચકીય ગુણધર્મને લીધે
m-RNA, t-RNA, r-RNA ના પ્રોટીન સંશ્લેષણમાં મહત્વને લીધે
વાઈરસમાં રહેલા RNA જનીન દ્રવ્યને લીધે

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તેમાં ફર્નરી, કન્ઝર્વેટરી, કુત્રિમ જળાશય અને આર્કિડિયમ વિકસાવાય છે ?

મ્યુઝિયમ
પ્રાણી સંગ્રહાલય
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં સ્વયં બેવડાતી અંગિકા કઈ છે ?

તારાકેન્દ્ર
લાઇસોઝોમ
કણાભસૂત્ર
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણ પર્ણની કઈ રચનામાં આવેલાં હોય છે ?

આપેલ તમામ
મધ્યપર્ણપેશી
અધિસ્તર
અધઃસ્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી કેવા સજીવોના સંરક્ષણ માટે ઉપાયો યોજી શકાય ?

સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં હોય તેવા
એક પણ નહિ
પ્રજનન ન કરી શકતાં
નાશપ્રાય અને લુપ્ત થતા જતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP