બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

માલ્ટેઝ - હાઈડ્રોલેઝિસ
એસિટાઈલ કો.એન્ઝાઈમ સિન્થેટેક - લિગેઝિસ
હેક્સોકાયનેઝ - આઈસોમરેઝિસ
આલ્ડોલેઝ - લાયેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
માર્કેન્શિયા અને માર્સિલિયાનો સમાવેશ અનુક્રમે શેમાં થાય છે ?

એકદળી, દ્વિદળી
દ્વિઅંગી, એકાંગી
દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી
ત્રિઅંગી, દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

ઈવાનોવ્સકી
આઈકલર
પાશ્વર
ડાયનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસકંકાલના સૂક્ષ્મનલિકાઓ કયા દ્રવ્યની બનેલ છે ?

કેરેટીન
માયોસીન
એક્ટિન
ટ્યુબ્યુલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કઈ એક લાક્ષણિકતા યુનિવર્સિટીના મ્યુઝિયમની વિશેષતા દર્શાવે છે ?

વધુ સમૃદ્ધ અને માહિતીસભર
પ્રાથમિક કક્ષાના
સમૃદ્ધ અને અપૂર્ણ માહિતીવાળા
ઉચ્ચ કક્ષાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઝીપરની જેમ પ્રક્રિયાને આગળ વધારતો તબક્કો ક્યો ?

ડાયકાઈનેસીસ
પેકિટીન
ઝાયગોટીન
ડિપ્લોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP