બાયોલોજી (Biology)
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન થતી ઘટના કઈ છે ?

રંગસૂત્ર વિષુવવૃત્તીય તલ રચે છે.
સેન્ટ્રોમિયર વિભાજિત થઈ રંગસૂત્રિકા છૂટી પડી વિરુદ્ધ ધ્રુવ પર ગોઠવાય.
રંગસૂત્ર રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાં ફેરવાય.
રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષ વિસ્તારમાં પથરાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખચ્ચર મેળવવા કયા પ્રકારનું સંકરણ કરાય છે ?

અંતઃસંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
બર્હિસંકરણ
અંતઃ જાતીય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાનામાં નાની અને મોટામાં મોટી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અનુક્રમે કઈ છે ?

એક પણ નહિ
નિલગીરી, સીકોઈયા
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, ઝામીયા પિગ્મિયા
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, નિલગીરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ચેતાતંત્ર ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

કોષઠાંત્રિ
મૃદુકાય
સંધિપાદ
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિમાં આવેલું મહત્ત્વનું સંયુગ્મી પ્રોટીન કયું ?

આપેલ તમામ
ક્લોરોફીલ
થાઈલેકોઈડ
પેક્ટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક્ટિન અને માયોસીન પ્રોટીનની હાજરી શરીરમાં ક્યાં છે ?

સ્નાયુમાં
રુધિરમાં
રુધિરરસમાં
ત્વચામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP