બાયોલોજી (Biology)
કોષરસ વિભાજન એટલે,

કોષવિભાજનનો અંતિમ તબક્કો
કોષવિભાજને પૂર્ણ બનાવતી સ્વતંત્ર ઘટના
આપેલ તમામ
કોષના દ્રવ્ય બેવડાવાનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોને જૈવિક કાર્યો કરવા માટે શું જરૂરી છે ?

ઊર્જાના રૂપાંતરણો
ઉર્જા
મુક્ત ઊર્જા
ખોરાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારોના...

પ્રાણી સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.
નકશાઓ તૈયાર કરી શકાય.
વનસ્પતિ અને પ્રાણી સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.
વનસ્પતિ સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કે વધુ કોષકેન્દ્ર ધરાવતાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

યુગ્લીના
ઓપેલીના
આપેલ તમામ
અમીબા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વાતાશયો કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

ઉડ્ડયન
ઉડ્ડયન અને તરવા
ઉત્સર્જન
તરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી એક R જૂથનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે.

પેપ્ટાઈડ બંધ તેને આભારી છે.
એમિનોએસિડનું ઈલેક્ટ્રૉલાઈટ તેને આભારી છે.
પ્રોટીન સંશ્લેષણ તેને આભારી છે.
એમિનોઍસિડનું વર્ગીકરણ તેને આભારી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP