બાયોલોજી (Biology)
જનીનોની અદલાબદલીનું ચોક્કસ સ્થાન કયું ?

વિષુવવૃત્તીયતલ
ઝીપર
દ્વિધ્રુવીયત્રાક
સ્વસ્તિક ચોકડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સજીવોની કોષદિવાલ પેપ્ટીડોગ્લાઈકેનની બનેલી છે ?

સાયનો બૅક્ટેરિયા
સ્પાઈરોકીટ
ફર્મિક્યુટ્સ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક એટલે,

જૈવિક અંતઃસ્ત્રાવ
જૈવિક પ્રોટીન
જૈવિક રસાયણ
જૈવિક ઉદીપક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બે મુક્ત રીબોન્યુક્લિઓટાઈડ એકમો એકબીજા સાથે કયા બંધથી જોડાય છે ?

હાઈડ્રોજન બંધ
સહસંયોજક બંધ
ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રસવની દ્રષ્ટિએ કરમિયાનો સમાવેશ શામાં થાય છે ?

અપત્યપ્રસવી
અપ્રસવી
અપત્યઅંડપ્રસવી
અંડપ્રસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન માટે અસંગત વાક્ય કયું ?

બાળકોષનું જનીન બંધારણ માતૃકોષ જેવું જ હોય છે.
માતૃકોષ એકકીય કે દ્વિકીય હોય છે.
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે.
સમજાત રંગસૂત્રો પૂર્વાવસ્થા દરમિયાન જોડીમાં ગોઠવાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP