બાયોલોજી (Biology)
ડેરી-વ્યવસાયમાં પશુપાલકો કેન્દ્ર સ્થાને છે કારણ કે,

તેઓ દૂધની વિવિધ પ્રોડક્સ તૈયાર કરે છે.
તેમની પ્રોડક્સનો દેશવિદેશમાં વેચાણ થાય છે.
તેમને કારણે ડેરીઉદ્યોગમાં શ્વેતક્રાંતિ આવી છે.
તે સારી ઓલાદના પશુઓ રાખે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અળસિયાં અને વંદામાં કઈ એક રચના સમાન છે ?

વક્ષચેતારજ્જુ
શ્વાસનળી
બંધ રુધિરાભિસરણતંત્ર
ઉત્સર્ગિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રજનનની પ્રક્રિયા થી નવા ઉત્પન્ન થયેલા સજીવો

ફરીથી પ્રજનન કરી શકતા નથી.
અનુકૂલન કરી શકતા નથી.
મૃત્યુ પામેલા સજીવોનું સ્થાન લે.
પ્રજનન કરતા પહેલા મૃત્યુ પામે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રકાશસંશ્લેષી રંજકદ્રવ્યોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ઝેન્થોફિલ
આપેલ તમામ
ફાયકોસાયનીન
ફાયકોઈરીથ્રીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષની આત્મઘાતી અંગિકા કઈ છે ?

હરિતકણ
કણાભસૂત્ર
લાઇસોઝોમ્સ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP