બાયોલોજી (Biology)
એક જાતિના શ્રેષ્ઠ નરનું બીજી જાતિની શ્રેષ્ઠ માતા વચ્ચેનું પ્રજનન

અંતઃસંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
બાહ્ય ક્સોટી સંકરણ
બાહ્ય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોલિપેપ્ટાઈડ એટલે,

ઘણા એમિનોએસિડની પોલિપેપ્ટાઈડ બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા.
ઘણા એમિનોઍસિડની પેપ્ટાઈડ બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા,
ઘણા એમિનોઍસિડની એસ્ટર બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા.
ઘણા એમિનોઍસિડની ગ્લાયકોસડીક બંધ વડે જોડાતાં બનતી શૃંખલા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૈવિધ્યની માત્રા એટલી થઈ જાય કે તેથી નવો સજીવ મૂળ પિતૃઓનાં લક્ષણોથી અલગ પડી જાય ત્યારે....‌

નવી પ્રજાતિનું સર્જન
આપેલ તમામ
નવા સજીવનું સર્જન
નવી જાતિનું સર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કર્ણપલ્લવનો અભાવ હોય તેવાં પ્રાણીઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

કાચબો
કાંગારું
ચામાચીડિયું
ઉંદર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
G1 તબક્કામાં કઈ ક્રિયા થાય છે ?

ઉત્સેચક, RNA, પ્રોટીન, સંશ્લેષણ
DNA નું સંશ્લેષણ
સૂક્ષ્મનલિકાનું સર્જન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધ પ્રકારની જૈવરાસાયણિક ક્રિયાઓ ક્યાં ચાલતી જોવા મળે છે ?

રુધિરરસમાં
કોષરસમાં
મગજમાં
કોષમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP