ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ભદ્રેશ્વર ___ છે.

ગુજરાતનું જૈન તીર્થધામ
ઓડિશામાં શિવ દર્શનનું મંદિર
બિહારનું બૌધ્ધ યાત્રાનું સ્થળ
આસામમાં કાલીમાતાનું મંદિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
વર્નાકયુલર સોસાયટી દ્વારા ગુજરાતમાં 1848માં પહેલી કન્યાશાળા ક્યાં શરૂ કરવામાં આવી ?

અમદાવાદ
રાજકોટ
ભાવનગર
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP