ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
"સોના નાવડી" ક્યાં સર્જકની સમગ્ર કવિતાઓનો સંગ્રહ છે ?

ગુણવંતરાય આચાર્ય
બાલાભાઈ દેસાઈ
ધનસુખલાલ મહેતા
ઝવેરચંદ મેઘાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
જૈન લઘુચિત્રોની પરંપારિત રૂપાંકિત શૈલીને અનુસરીને ચિત્રો કોણ તૈયાર કરતું ?

મનહર મકવાણા
કુમાર મંગલસિંહ
વનરાજ માળી
એમ. નકુલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP