સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
થેસોરસ એટલે શું ?

જ્ઞાન ઈજનેરી
સમાનાર્થી શબ્દોનો સમૂહ
વિજ્ઞાનનો શબ્દકોષ
જ્ઞાનનું વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP