સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
હિમસુતા

હિમાલયનો ઠંડો પવન
હિમાલયમાંથી નીકળતી નદી
હિમ પર્વત
બરફાચ્છાદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP