કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટી સ્પાયવેર
વાયરસ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP